maandag 17 augustus 2020

36 uren per week

Odijk en Zwolle (verdeling in overleg)

1 jaar+ 
Deze opdracht is inmiddels gesloten.
Bekijk de actuele opdrachten!

Functie-beschrijving

Opdracht omschrijving

Binnen de ontwikkelteams LGI (Locatie Gebonden Informatie tbv de agent op straat), generieke GEO-voorziening, Corgis (GIS tbv operationele centra) en Verkeer & Sensing realiseren we generieke componenten voor diverse devices en applicaties. Veel van deze componenten hebben een GEO component waarmee we een uniform beeld laten ontstaan voor de eindgebruikers, waarbij de getoonde informatie ook eenduidig wordt geïnterpreteerd. De eindgebruikers zijn de operationele collega's binnen de politie. 

De productlijn Verkeer & Sensing zoekt een UX en UI Designer ter ondersteuning van applicaties die zijn ontwikkeld op een geografische omgeving. De UX en UI designer wordt ingezet om het logisch design van een aantal bestaande en nieuw te ontwikkelen applicaties vorm te geven. Deze applicaties tonen informatie op een kaartachtergrond en zorgen ervoor dat de eindgebruikers politiebreed over een uniform operationeel beeld beschikken.

Als UX en UI Designer geef je vorm aan de functionele wensen en behoefte van de eindgebruiker. Om tot een goede vormgeving te komen is het van belang duidelijk te weten wat gevraagd wordt en of je oplossing daaraan voldoet. Je draagt er zorg voor dat de software die opgeleverd wordt gebruiksvriendelijk is.

Naast uniformiteit op het gebied van visualisatie zorgt de UX en UI designer ook voor uniformiteit in opbouw en logica van de werking van de applicatie conform onze huisstijl en design afspraken.

De functie zal deels vanuit Odijk en deels vanuit Zwolle uitgevoerd worden. In overleg zal er bepaald worden wat hierin de verhouding zal zijn. 

Doelstelling

Het doel is om te komen tot standaard iconen/pictogrammen met bijbehorende definities die beschikbaar worden gesteld aan onze interne klanten. Tevens is het mogelijk om deze standaard set te delen met onze externe (keten)partners.

Daarnaast willen wij samen met het UX competence center een dynamische Iconenserver realiseren zodat er vanuit een centraal punt gebruik kan worden gemaakt van de aangeleverde iconen/pictogrammen.

Het opzetten van het proces voor wijzigingen en toevoegen van nieuwe iconen/pictogrammen is onderdeel van de standaardisering die we ook op onze eigen applicaties willen toepassen. Het voldoen aan de vastgestelde eisen van de politie huisstijl is ook onderdeel van de ontwikkelingen binnen de LGI/GEO/CorGis, Verkeer & Sensing. Daarbij is het noodzakelijk dat een UX en UI Designer meedenkt en meehelpt om dit te realiseren.

Verantwoordelijkheden

·         Je bent verantwoordelijk voor het maken van de juiste vertaalslag van de wens en behoefte naar een ontwerp;

·         Je bent verantwoordelijk voor een coherente gebruikerservaring;

·         Je bent verantwoordelijk voor een realistisch ontwerp van de oplossing;

·         Je bent verantwoordelijk voor de gebruiksvriendelijkheid van het ontwerp;

·         Je bent verantwoordelijk voor het toepassen van de politie look&feel in de applicatie;

·         Je bent verantwoordelijk voor het presenteren en uitleggen van je ontwerp en –beslissingen.

Vakmatige taken

·         Creëren van user interface designs;

·         Ontwerpen van iconen;

·         Ontwikkelen van een interactief prototype;

·         Uitdenken en opstellen van user workflows en diagrammen;

·         Opzetten, afnemen en observeren bij gebruiksonderzoek;

·         Doorontwikkelen van het Politie Design System (ie, Blauwdruk);

·         Aanvullen en aanscherpen van de specificaties van de user stories;

·         Mogelijk wordt ook gevraagd om bij te dragen aan informatie analyses.

Leidinggevende taken

N.v.t.

Contacten

Je werkt voor meerdere scrumteams die elke een eigen applicatie beheren en doorontwikkelen. Je hebt een proactieve manier van werken om informatie bij de teams te halen en te brengen zodat de juiste dingen ontwikkeld worden. Uiteraard heb je ook contact met de business en eindgebruikers. Je bespreekt oplossingsrichtingen, verduidelijkt ontwerpbeslissingen en geeft toelichting waar het handig is.

Daarnaast heb je contact met andere designers via het UX Gilde: een organisatorisch overkoepelend gremium waarin design expertise bij elkaar komt om kennis en kunde uit te wisselen.

Inzet in de lijn of project

Inzet is op projectmatige basis.

Functie-eisen

Opleiding

·         Minimaal een afgeronde en erkende vakgerelateerde opleiding op HBO niveau (bv HBO Industrieel Ontwerp, Human Technology, CMD);

·         De volgende certificeringen zijn een pre:

•Certificering door Human Factors en/of Nielsen Norman Group;

•Certificering in het Scrum vakgebied.

Werkervaring

·         Minimaal 5 jaar ervaring in vakgebied User Experience Design;

·         Minimaal 3 jaar ervaring in Agile ontwikkelomgeving;

·         Aantoonbare ervaring met het opzetten en afnemen van gebruiksonderzoek;

·         Aantoonbare ervaring met het ontwerpen van iconen;

·         Gedegen ervaring met prototype tooling als Axure en Adobe XD;

·         Bij voorkeur werkervaring binnen de overheid;

·         Bij voorkeur werkervaring in een grote (5000+), complexe organisatie; 

·         Bij voorkeur ervaring met het ontwerpen voor kaartapplicaties;

·         Bij voorkeur ervaring op het gebied van Accessibility en webrichtlijnen;

·         Bij voorkeur ervaring met Design Systems.

Competenties

·         Samenwerken;

·         Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

·         Overtuigingskracht;

·         Flexibel gedrag;

·         Doorzettingsvermogen;

·         Probleemanalyse;

·         Klantgerichtheid;

·         Creativiteit.