vrijdag 10 juli 2020

40 uren per week

Amsterdam

6 maanden+ 
Deze opdracht is inmiddels gesloten.
Bekijk de actuele opdrachten!

Functie-beschrijving

Achtergrond opdracht

De Stuurgroep IV Professionalisering heeft besloten de inhuur van Agile Coaching vanaf 1 juli 2020 via het proces Externe inhuur IV te laten lopen.

De rol van Agile coach is gedurende het implementatietraject van de IV Professionalisering een noodzakelijke aanvulling op de rol van scrummaster. Verwacht mag worden dat de Agifall teams steeds zelfstandiger en professioneler gaan werken waardoor de inzet van Agile coaches niet van structurele aard is.

Handhaving bevindt zich in de opstartende fase van de IV Professionalisering, het opstarten van de Scrumteams en het Agile werken. Intensieve begeleiding door ee ervaren Agile coache is daarom van essentieel belang.

Het voortbreningsproces zoals voorgeschreven door de IV Professionalisering komt in gevaar bij onvoldoende of kwalitatief niet toereikende begeleiding.

Opdrachtomschrijving:

 • Leer en help startende scrumteams, teamleden, management en stakeholders:
 • Invulling geven aan wendbaarheid, flexibiliteit, samenwerken en continu verbeteren.
 • De voorspelbaarheid van de teamresultaten te vergroten en onzekerheden te verkleinen door    een kort cyclische aanpak.
 • Frequent te reflecteren op eigen handelen om zo bij te sturen en te verbeteren (Continu verbeteren)
 • Met het adopteren van de Agile mindset, denkwijze en aanpak
 • Door hen gevraagd en ongevraagd hulp en advies te bieden
 • Ondersteunen en richting geven aan het implementeren van de IV Voortbreningsprocessen   (Vraagsturing, Agifall, Beheer,Besturingsmodel) binnen Handhaving.
 • Kennisdeling met de seutelrollen in het Agile werken
 • Opleiden interne medewerkers

De inzet van de externe coaches is tijdelijk en zal per kwartaal geëvalueerd worden

Functie-eisen

Functie eisen

HBO/ WO

Een afgeronde, voor de functie relevante HBO of Universitaire studie.

Wensen:

 • Kennis van het Handhavings domein
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het coachen van medewerkers en teams.
 • Ervaring met het inrichten van scrum teams
 • Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring met Agile Coaching – in de afgelopen 10 jaar.
 • Certificering (PSM I & PSPO I) en lean ervaring is een pré
 • Agile mindset (proactief, teamleden durven aanspreken op gedrag, gericht op samenwerken, resultaat gedreven)
 • Kennis en ervaring met de IV Voortbrengingsprocessen van UWV is een pré