maandag 19 oktober 2020

36 uren per week

Odijk

3 maanden+ 
Deze opdracht is inmiddels gesloten.
Bekijk de actuele opdrachten!

Functie-beschrijving

De Nationale Politie zoekt een T-shaped Informatie analist!

De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het programma Vernieuwend Registreren houdt zich bezig met de vervanging, verbetering of vernieuwing van de operationeel politie systemen. Dit zijn systemen die worden gebruikt bij handhaving en opsporing door ca. 40.000 gebruikers.

We zoeken een Informatie analist met kennis en ervaring, ook in de softwareontwikkeling, die graag meewerkt met dit programma.

Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn.

Doelstelling

Als informatie-analist wordt je voor 40% ingezet als Analist en 60% als Softwareontwikkelaar in een multidisciplinair team en werk je intensief samen aan de doorontwikkeling van bestaande informatie- en/of registratiesystemen van de Nationale Politie. Hierin zal de focus als informatie-analist liggen op nieuwe functionaliteiten en problemen/wensen kunnen inpassen in het bestaande landschap.

Verantwoordelijkheden

·         Goede samenwerking in het scrum team en medeverantwoordelijk voor het behalen van het sprintdoel;

·         Nieuwe vragen en problemen kunnen inpassen in het bestaande landschap;

·         Goede samenwerking met andere productlijnen en dit actief opbouwen/onderhouden.

Vakmatige taken

·         Kennis van- en ervaring met het beschrijven en inrichten van processen;

·         In staat programmeerkennis toe te passen in een software ontwikkelingsomgeving.

·         Kent relevante wettelijke kaders en kan die toepassen;

·         In staat zijn om zich snel in te werken op een nieuw aandachtsgebied;

·         Is in staat te onderscheiden welke informatie relevant is voor de opdracht en wie hiervoor benaderd moet worden;

·         Heeft een hoog zelf organiserend vermogen, werkt zelfstandig en efficiënt;

·         Op een constructieve wijze omgaan met informatie die onduidelijk, tegenstrijdig en zeer verschillend in abstractieniveau is;

·         In staat zijn om interviews te kunnen voeren met een klant zonder IT-kennis;

·         Documentatie, requirements en/of use cases vastleggen;

·         Overeenkomen met de klant wat de domeinentiteiten zijn;

·         Overeenkomen met de klant wat het gewenste gedrag is;

·         Ontwerpen maken die de optimale uitkomst weergeven van de te modelleren of te bouwen functionaliteit;

·         Overzicht houden over wat al eerder is gevraagd en controleren of dat dan herbruikbaar is voor deze klant (op functioneel niveau);

·         Product Owner ondersteunen met de Product Backlog;

·         Inhoudelijk overzicht hebben van de koppelvlakken (wat hoort waar te gebeuren);

·         Is in staat om scrum events te begeleiden.

·         Kennis van test methodieken in het opzetten,uitvoeren en automatiseren

Leidinggevende taken

Geen leidinggevende taken.

Contacten

Je hebt dagelijks contact met je teamleden, regelmatig met gebruikers/stakeholders en af en toe met ketenpartners van Politie.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is daarom een vereiste.

Inzet in de lijn of project

Inzet tijdelijke- en projectmatige basis.

Functie-eisen

Opleiding

Minimaal afgeronde erkende HBO opleiding.

Werkervaring

·         Minimaal 3 jaar relevante ervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar als software analist;

·         Minimaal 1 jaar ervaring binnen een scrum-team;

·         Minimaal 1 jaar ervaring met het gebruik van Jira/Confluence.

·         Minimaal 2 jaar ervaring als ontwikkelaar in Angular.

Competenties

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Luisteren

Overtuigingskracht

Samenwerken

Initiatief

Leervermogen

Flexibel gedrag

Probleemanalyse 

Resultaatgericht