zaterdag 1 mei 2021

36 uren per week

Zwolle

1 jaar+ 
Lijkt deze opdracht jou wel wat? En vind je dat jij dé geschikte kandidaat bent voor deze functie? Schrijf je dan nu in op deze opdracht.
Inschrijven

Functie-beschrijving

Opdracht omschrijving

Het Productiehuis van de Dienst ICT vertaalt de gewenste business functionaliteiten in robuuste en gecertificeerde ICT-oplossingen. Binnen dit productiehuis werken multidisciplinaire teams van ontwikkelaars, testers, analisten en beheerders continu aan het onderhoud en de doorontwikkeling van nieuwe en bestaande ICT-oplossingen.

Als Java Ontwikkelaar zal je ingezet worden in een multidisciplinair team en werk je intensief samen aan de doorontwikkeling van bestaande informatie- en/of registratiesystemen van de politie.

Doelstelling

Als Java ontwikkelaar draag je bij aan het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de bestaande registratieve systemen van de politie.

Verantwoordelijkheden

In de rol van Java ontwikkelaar werk je in een multidisciplinair team, dat werkt volgens de DevOps-werkwijze. Hierbij werk je nauw samen aan het onderhoud en doorontwikkeling van de gewenste functionaliteiten binnen een sprint.

Vakmatige taken

Als lid van een multidisciplinair team ben je verantwoordelijk voor:

·         Zowel front- als backend ontwerpen, beheren en doorontwikkelen van onze registratieve systemen;

·         Het ontwikkelen en aanbrengen van wijzigingen in de database;

·         Het (door)ontwikkelen van de Continuous integration en Continuous delivery pipeline (o.a. Jenkins);

·         In sprints waarde voor de business ontwikkelen en opleveren;

·         Meedraaien in piketrooster voor beheer en implementatie.

Leidinggevende taken

Geen leidinggevende taken.

Contacten

Je hebt dagelijks contact met je teamleden, regelmatig met gebruikers en af en toe met ketenpartners van Politie. Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is daarom een vereiste.

Inzet in de lijn of project

De inzet is op projectmatige basis.

Functie-eisen

Opleiding

Voor deze aanvraag zetten wij in op inhoud; relevante kennis en ervaring. Een diploma is van ondergeschikt belang.

Werkervaring

·         In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring in Frontend én Backend ontwikkelen met Java (JEE);

·         In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring in een Scrum en DevOps-team;

·         Werkervaring met testautomatisering, bij voorkeur met Cucumber;

·         Werkervaring met Jenkins, Maven, XL Deploy en GIT;

·         Werkervaring met Angular;

·         Werkervaring met Oracle WebLogic Server;

·         Werkervaring met Linux.

Competenties

·         Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk;

·         Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties;

·         Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën;

·         Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat;

·         Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten;

·         Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie;

·         Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden;

·         Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens;

·         Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.