maandag 3 mei 2021

36 uren per week

Groningen

1 jaar+ 
Deze opdracht is inmiddels gesloten.
Bekijk de actuele opdrachten!

Functie-beschrijving

Organisatie

DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijn de onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe wet-en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijs deelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Achtergrond opdracht

DUO zoekt een adviseur analyse voor het domein Registers. Als adviseur analyse voer je SCOMPAFIJTHE-brede vooronderzoeken en analyses uit. Met de resultaten van jouw onderzoeken kan de Productowner de beste keus maken voor een verandering en de manier waarop deze kan worden bereikt. Je begrijpt dus ICT maar kijkt ook breder.

Binnen het programma-managementteam van het programma Grip op Gegevens behandelen 2 (parttime) architecten en 1 bedrijfsanalist de inhoudelijke vragen aan het programma. Om voldoende aandacht te kunnen geven aan het grote aantal onderwerpen in de portefeuille is DUO op zoek naar een extra externe bedrijfsanalist die dit team komt versterken. Deze bedrijfsanalist heeft een grondige kennis van en ruime ervaring met gegevensmanagement en de implementatie daarvan.

De bedrijfsanalist werkt als onderdeel van dit team samen met experts uit de verschillende directies binnen DUO aan een breed scala van aandachtsgebieden: datakwaliteitsmanagement, gegevensclassificatie en integratie, gegevensarchitectuur, metagegevens, open data en processen om uitvoering en sturing te geven aan deze onderwerpen. De bedrijfsanalist ondersteunt de verschillende directies bij het inventariseren en analyseren van activiteiten op het gebied van gegevensmanagement, het leggen van links tussen activiteiten van de verschillende directies en het opstellen van opdrachtformuleringen voor deze activiteiten (inclusief planning etc.)

DUO is een organisatie met een complexe systeemlandschap, als adviseur analyse ben je in staat om over grenzen heen te kijken en zoek je de samenwerking met collega’s van andere domeinen. Je bent in staat om onder een hoge werkdruk het hoofd koel te houden en de samenwerking te blijven zoeken. De persoon die we zoeken heeft een hands-on- mentaliteit.Kennis van meerdere domeinen binnen DUO is een pre, dit geldt ook voor kennis van de financiële functie.

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Hiervoor worden vanuit verschillende directies informatie en gegevens geleverd aan afnemers binnen en buiten DUO. De directies geven uitvoer aan het management van deze gegevens, hierbij worden ze ondersteund door de centrale afdeling Gegevensmanagement. Het programma Grip op Gegevens gaat een nieuwe fase in, waarbij de verschillende directies binnen DUO hun eigen agenda opstellen met opdrachten die ze zichzelf geven om de komende jaren gegevensmanagment op een hoger niveau te tillen. Het programma Grip op Gegevens ondersteunt ze hierin. Deze ondersteuning bestaat enerzijds uit het voeren van regie om directieoverstijgende onderwerpen in samenhang op te pakken en afhankelijkheden tussen deze opdrachten te managen.Anderzijds worden de directies ondersteund met kennis over de verschillende kennisgebieden binnen Gegevensmanagement. DUO heeft beleid geformuleerd op basis van Dama DMBOK2.

 

Functie-eisen

Functie eisen

 • Afgeronde WO opleiding;
 • Aantoonbare kennis op het gebied van bedrijfsanalyse en consultancy;
 • Minimaal 5 jaar ruime ervaring in het uitvoeren van SCOMPAFIJTHE-brede bedrijfsanalyses met meerdere processen, systemen en interne en externe steakholders en ketenpartners;
 • Minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met gegevensmanagement (DMBok) en de toepassing (van onderdelen) hiervan binnen de organisatie.

Competenties

 • Herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens.
 1. Selecteert de juiste informatie uit diverse bronnen.
 2. Maakt onderscheid tussen hoofden bijzaken.
 3. Brengt een logische structuur aan in een veelheid van informatie.
 4. Legt verbanden tussen gegevens en/of vraagstukken.
 5. Onderscheidt oorzaak en gevolg.
 6. Hanteert bij de analyse verschillende invalshoeken.
 • Adviesvaardigheden.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Kunnen coördineren en oordelen.

Wensen

 • Kennis van en ervaring met het opstellen van business cases.
 • Kennis van en ervaring met SCRUM en Agile werken.
 • Conceptuele modellen kunnen vertalen naar werkbare oplossingen.
 • Ruime consultany ervaring.
 • Ervaring met het werken in een (overheids-) organisaties met minimaal 1000 medewerkers.
 • Een proactieve, autonome verbinder.