zaterdag 1 mei 2021

36 uren per week

Assen

5 maanden+ 
Deze opdracht is inmiddels gesloten.
Bekijk de actuele opdrachten!

Functie-beschrijving

Organisatie

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies. Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Klik hieronder voor het bekijken van de video van RVO.

Achtergrond opdracht

Wij zoeken een analist die een prestatie neerzet. Die eigenstandig verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren en structureren van de werkzaamheden binnen de gegeven kaders.

De gezochte analist/ontwerper zal de volgende werkzaamheden moeten verrichten.

 • Het uitvoeren van IV-gerelateerde analyses in relatie tot de werkprocessen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving of beleid
 • Het opleveren van een procesmodel voor de inrichting van de IV
 • Het in kaart brengen van requirements voor wijzigings-eisen of -wensen
 • Meedenken over verwezenlijkbare oplossingen binnen het concept van de applicatie of applicatie-keten
 • Meewerken aan het schrijven van Business Cases, Adviesstukken, Besluitvoorvormende notities
 • Opstellen van een FO op basis van de geanalyseerde requirements.
 • Het schrijven van user stories op basis van de geanalyseerde requirements
 • Het maken van een gegevens/datamodel, inclusief de te ontwerpen koppelingen
 • In releases of sprints het actueel houden van de ontwerpdocumentatie
 • Het meedenken over testvoorbereiding Documenteren bestaand systeem

 

Voor het uitvoeren van het Europese Landbouwbeleid (GLB), Mestwetgeving en Landbouwtelling maakt RVO gebruik van o.a. de applicaties: GeoGegevensbeheer, Mijn Percelen en Gecombineerde Opgave (GO). Jaarlijks worden gegevens (alfanumeriek en geometrisch) ingewonnen en beoordeeld voor het uitvoeren van verschillende GLB regelingen. Ieder jaar worden hier wijzigingen in aangebracht als gevolg van bijvoorbeeld een nieuwe regeling die geimplementeerd moet worden, een valide gebruikerswens, een gewijzigd vereiste uit wet- en regelgeving.De werkzaamheden worden uitgevoerd in een agile ontwikkelomgeving volgens scrum. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de RVO locatie Assen. Het betreft web-based informatiesystemen die ondersteund worden met Oracle en ESRI databases en software.

 

Functie-eisen

Functie eisen

 • Minimaal 4 jaar WO werk- en denkniveau (S12)
 • Minimaal 4 jaar evaring in het werken in een uitvoerende organisatie van de Rijksoverheid dan wel een grote publieke dienstverlener
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als analist mbt : bedrijfsprocessen, informatiestromen en het opstellen van probleemanalyses, verandervoorstellen, gevolgenanalyses.
 • Kennis van GIS-systemen (ESRI)
 • kennis van NORA (overheidsarchitectuur), kennis van Informatiebeveiliging, UML
 • Opleiding bedrijfskunde, bedrijfskundige Informatica, ICT of andere relevante IV-opleiding op HBO+ of WO niveau
 • requirements analyse, procesmodellering (BPMN2), datamodellering

 

Wensen:

 • Kennis en ervaring met Lean en Agile werken
 • Kennis en ervaring met GEO applicatieontwikkeling en beheer, met name v.w.b. de EGDI (elektronische inwinning) en de BGT-check

 

Informatieanalist: bijv. kennis heeft van:

 • Kennis van de AVG wet- en regelgeving en de hieruit voortvloeiende ontwerpeisen. Ervaring met het implementeren van deze regelgeving in applicaties is een pré.

Businessanalist: heeft kennis van:

 • SAFE agalist of productowner
 • BCS
 • Enterprise Architect

 

Competenties:

 • Zelfstandig kunnen werken
 • Maakt zich materie snel eigen
 • Analyseren
 • Pragmatisch
 • Helder communiceren en toont hier initiatief in, overtuigingskracht
 • Stressbestendig
 • Schakelen tussen business en IT, Netwerken