z.s.m.

40 uren per week

Apeldoorn

7 maanden+ 
Lijkt deze opdracht jou wel wat? En vind je dat jij dé geschikte kandidaat bent voor deze functie? Schrijf je dan nu in op deze opdracht.
Inschrijven

Functie-beschrijving

Opdracht omschrijving
Aard van de taken: Uitvoerend; Adviserend.

Omschrijving Kadaster IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie.

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:
Het team Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zoekt een senior ontwikkelaar. Dit team is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de dienst BGT. Deze dienst biedt een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd.

Je werkt specifiek voor het project Transformatie SVB-BGT naar Kadaster.

Na de landsdekkende uitrol en daaropvolgende kwaliteitsverbetering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ziet de stichting SVB-BGT (Samenwerkingsverband van Bronhouders van de BGT) zijn taak als afgerond. Het Kadaster is daarbij door het ministerie van BZK gevraagd om overname van de beheertaak van het bronhoudersportaal en het kwaliteitsmanagement van het SVB-BGT te onderzoeken. Het Kadaster vervult al een belangrijke rol in de keten van grootschalige topografie als beheerder van de Landelijke Voorziening voor de BGT (LV-BGT). Daarnaast zien BZK en SVB-BGT het Kadaster als partij die continuïteit van de BGT kan borgen.​

Doelstelling van het project is de transformatie van de beheertaak van het SVB-BGT naar het Kadaster. Daarbij verzorgt het project het (deels) overnemen van functionaliteit van het bronhoudersportaal in de LV BGT en PDOK en realiseert een nieuwe koppeling tussen de bronhouders systemen en LV-BGT.

Het zal voornamelijk gaan om het bouwen/inrichten van een machtigingsmodule (IAM), verwerken van SOAP berichten, en XML manipulatie.

Specifieke kennisgebieden:

 • Java, Spring Framework (core, web-mvc, boot, data)
 • SQL & Hibernate
 • SOAP
 • XML en JSON
 • Continuous Integration / Delivery: Maven, Jenkins, Sonar, Docker (Swarm)
 • Integration Patterns, REST API
 • Machtigingsmodule (IAM)
 • SOAP berichten verwerken
 • Tools
 • GitHub
 • Jenkins
 • Docker
 • Maven
 • Sonar
 • JIRA

Verantwoordelijkheden

 • De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor de senior ontwikkelaar zijn:
 • Wijzigen en toevoegen van applicatie code (Maven, Java, Spring frameworks);
 • Automatiseren van Deployments (Docker, Jenkins, Spring Boot, private PaaS);
 • Deelnemen in een Scrum / DevOps team (stand-ups, retrospectives, refinements, poker planning e.d.);
 • Uitvoeren van impactanalyses, planningssessies;
 • Toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden.

 

Functie-eisen

Eisen waaraan je moet voldoen

 • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, verkregen op basis van een afgeronde opleiding IT.
 • Taalniveau Nederlands minimaal B2;
 • Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie;
 • Minimaal 5 jaar kennis van en relevante werkervaring met systeemontwikkeling en        integratie;
 • Minimaal 5 jaar zelfstandigheid en aantoonbare ervaring in zowel beheer- als        vernieuwingstrajecten;
 • Minimaal 3 jaar gedegen kennis van de te gebruiken methoden en technieken.


Wie jij bent

 • Kan goed samenwerken met collega’s in een Scrum / DevOps team. Beschikt hiervoor over de benodigde soft skills;
 • Kan aan de andere kant ook zelfstandig werken, daarbij het team niet uit het oog verliezend;
 • Kwaliteitsgericht, samenwerken, nauwkeurig;
 • Doorzettingsvermogen
 • Toont initiatief door zelf met verbetervoorstellen te komen