maandag 9 augustus 2021

36 uren per week

Groningen

1 jaar+ 
Deze opdracht is inmiddels gesloten.
Bekijk de actuele opdrachten!

Functie-beschrijving

Organisatie

DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijn de onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe wet-en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijs deelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Achtergrond opdracht

DUO vraagt om een TAB OPS'er in de bestaande capaciteit binnen de DevOps-teams. De DevOpsteams zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van meerdere applicaties. De rol van OPS'er in het team is te zorgen voor de implementeerbaarheid en beheersbaarheid van de applicaties. De OPS'er moet bij veranderende informatievoorziening controleren of het geleverde producten voldoen aan de gevraagde kwaliteit. Daarnaast wordt verwacht dat de OPS'er input levert voor en het begeleiden van het doorvoeren van verbeteringen en innovaties op de IV. Het serviceteam Monitoring is op zoek naar een Operations Engineer die ons komt helpen met het opzetten en beheren van Elastic Stack clusters (Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beats). We zoeken iemand die zowel zelfstandig als in teamverband tot zijn recht komt en die zich graag begeeft op het kruispunt tussen automatiseren, performanceverbetering en gebruikersondersteuning. Kennis van de Elastic Stack.

Het serviceteam Monitoring is één van de serviceteams die zich binnen DUO bezighouden met het invullen van een DUO-brede behoefte. In het geval van ons serviceteam is dit de behoefte aan Analytics(-platformen) en bijbehorende producten en diensten. De invulling hiervan vindt op twee parallelle sporen plaats. Primair houdt het team zich bezig met het leveren en beheren van Analytics platformen (bijvoorbeeld SCOM, Elastic Stack), het leveren en beheren van generieke dashboarding en gebruikersondersteuning op het gebied van alerting, visualisatie, data mining, data discovery, machine learning, en dergelijke. Secundair wordt er gewerkt aan standaardisatie van monitoring componenten op applicatie- en platformniveau, research & development op de nieuwste technologische oplossingen voor datavraagstukken en adviseren we over technische mogelijkheden in de duo-brede visie omtrent datagedreven werken.Het uitgangspunt van het team is om gebruiksvriendelijke, self-service business- en operational intelligence platformen en andere data-gedreven oplossingen te leveren, en de gebruiker hierbij zoveel mogelijk te ontzorgen met ondersteuning en informatie.

Doelstelling

Zorg dragen voor de juiste werking en continuïteit van bedrijfskritische geautomatiseerde informatiesystemen.

Vakmatige taken

Het werkpakket:

 • Functioneel applicatie beheer
 • Installatie en Beheer van Java applicaties op het JBoss platform
 • Sparringpartner van DevOps teams / Business over issues en nieuwe ontwikkelingen
 • Meedraaien in DevOps team
 • Beoordelen van aangeleverde programmatuur op produktiegeschiktheid

Verantwoordelijkheden

 • de kwaliteit van de beheerde applicaties en de bijbehorende dienstverlening. (Het gebruik van de applicatie leidt tot de gewenste resultaten bij klant en opdrachtgever. De applicatie kan op een prettige manier worden gebruikt. De applicatie wordt beschikbaar gesteld op een manier die voor de klant en de opdrachtgever acceptabel is. De gebruiker wordt op een voor hem/haar acceptabele manie ondersteund bij het gebruik van de applicatie.);
 • de vertaling van het “WAT” zoals aangegeven door de PO en het BAT naar het “HOE”. Met extra aandacht voor de beheerbaarheid en de onderhoudbaarheid;
 • in overleg met de Product Owner het moment van inproductiename vaststellen;
 • voor het maken van afspraken met externe leveranciers over te leveren functionaliteit en ondersteunende diensten;
 • het uitvoeren van RUN-activiteiten afgesproken via vertegenwoordigers in het BAT;
 • het op niveau houden van het eigen vakmanschap;

Functie-eisen

Functie eisen

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het inrichten van monitoring
 • Minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met ELK-stack (ElasticSearch, Logstash, Kibana);
 • Minimaal 3 jaar ervaring met python en linux.

Competenties

 • Analyserend vermogen en goed kunnen samenwerken
 • Initiatiefrijk zijn
 • Klantgericht
 • Resultaatgerichtheid
 • Communicatief vaardig

Wensen

 • Ruime Ervaring met met Kibana, Logstash, ElasticSearch, ervaring met Beats;
 • Kennis en ervaring met Salt, Git(ci);
 • Ervaring met RedHat OpenShift of ander Kubernetes platform;
 • Ervaren Technisch Applicatiebeheerder of Operations Engineer die bij voorkeur bekend is met de toolstack van DUO en in staat is inrichtingskeuzes te maken voor generiek gebruikte producten (door ongeveer 50 devops-teams), die op het nieuwe OpenShift platform moeten kunnen draaien;
 • De Operations Engineer is zelfstandig in staat om programma's of scripts te maken op een hoogwaardig kwalitatieve wijze en de resultaten onder een breed publiek onder de aandacht te brengen/uit te leggen.