woensdag 1 december 2021

32 uren per week

Odijk

4 maanden+ 
Deze opdracht is inmiddels gesloten.
Bekijk de actuele opdrachten!

Functie-beschrijving

Opdracht omschrijving

In het kader van Grenzen en Veiligheid wordt door de Politie een mobiele applicatie ontwikkeld voor het ondersteunen van verificatie en registratie, van personen bij grenscontroles op zee. De verificatie zal plaatsvinden op basis van een viervingerscan en/of een gelaatsfoto. Een ander deel van het programma realiseert de infrastructurele koppeling naar het Europese Entry en Exit System (EES). Voor het maken van de viervingerscan wordt gebruik gemaakt van een geselecteerd randapparaat. Voor de gelaatsfoto wordt daarvoor beschikbare software aangeroepen.

Doelstelling

·         Het opleveren van softwarecode voor de generieke mobiele componenten, zoals de camera -en vingerscan functie;

·         Het opleveren van de applicatie voor een proof of concept met gebruikmaking van deze generieke componenten;

·         Vastsellen of de gemaakte viervingerscan voldoet aan de kwaliteitseisen van EES;

·         Vaststellen of de gelaatsfoto voldoet aan de kwaliteitseisen van EES.

Verantwoordelijkheden

De ontwikkelaar is binnen het scrumteam verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de aangeleverde software. Conform de scrum / agile manier van werken worden per sprint de te behalen resultaten beschreven. Waar nodig worden ook testtaken uitgevoerd.

Contacten

De contacten zijn met name met het scrumteam en de productowner.

Opleiding

·         Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO-4 niveau, bij voorkeur in de richting van informatica. Losse (deel)certificaten worden niet als gleijkwaardig gezien.

·         Aanvullende trainingen/cursussen die bijdragen aan het beschikken van de actuele kennis weergegeven bij "professionele kennis en werkervaring" zijn een pre.

Functie-eisen

Professionele kennis en werkervaring

·         Minimaal 3 jaar werkervaring met mobile development ontwikkeling, op Android OS.

·         Minimaal 2 jaar werkervaring met mobile development ontwikkeling, met Java, Javascript, en/of Jenkins.

·         Kennis van en werkervaring met Kotlin.

·         Kennis van en werkervaring met ontwikkeling van native Android apps.

·         Kennis van en werkervaring met beveiligingsmaatregelen in native app en webapplicaties.

·         Kennis van en werkervaring met Flutter.

·         Kennis van en werkervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van back-end webapplicaties.

·         Kennis van en werkervaring met design patterns.

·         Kennis van en werkervaring met privacy beschermende maatregelen in native app en webapplicaties.

·         Kennis van en werkervaring met integratie van media bestanden en intelligente compressietechnieken.

Competenties

·         Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

·         Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden. 

·         Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

·         Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

·         Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

·         Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.

·         Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.