woensdag 8 december 2021

36 uren per week

Utrecht

1 jaar+ 
Deze opdracht is inmiddels gesloten.
Bekijk de actuele opdrachten!

Functie-beschrijving

Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW)
NDW is een publiek-publieke samenwerking van en voor wegbeheerders. NDW levert diensten aan haar publieke partners voor taken zoals verkeersmanagement en beleidsanalyses. Ook levert NDW aan private afnemers die bijvoorbeeld diensten verlenen op het gebied van navigatie, verkeersinformatie of research doeleinden. De diensten zijn op hoofdlijnen:
-    het inwinnen van verkeersgegevens;
-    het leveren van verkeersgegevens aan afnemers: real time, als big data en als open data;
-    het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van de gegevens in kwestie;
-    het adviseren over het (verkeerskundig) gebruik van de NDW gegevens.

Het doel van NDW is:
•    Het bereiken van efficiency door schaalvoordelen, inkoopkracht, kennisbundeling en voorkomen van redundantie in de uitvoering tussen individuele wegbeheerders.
•    Het vergroten van maatschappelijke effecten door samenwerking door overheden onderling en tussen overheden en marktpartijen.
•    Het vergroten van publieksgerichtheid richting weggebruikers door onnodige barrières tussen wegbeheerders en marktpartijen weg te nemen.
•    Het versterken van beleidsmatige activiteiten van overheden door beter inzicht in verkeersgegevens.

Parallel werkt NDW aan een verdieping van haar netwerkorganisatie door haar partners meer te betrekken bij haar programmering en projecten. De interne processen zijn ingericht naar een Agile werkwijze.

De partners van NDW zijn: Rijkswaterstaat, alle provincies, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Vervoersregio Amsterdam, en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. NDW is administratief ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Meer informatie is beschikbaar op www.ndw.nu

Opdrachtomschrijving
Je werkt in een Scrum omgeving binnen sprints aan het realiseren van user stories met betrekking tot de Real-Time omgeving. Je doet dat samen met een (proxy) product owner, een scrum master en verschillende collega-ontwikkelaars (met name Java). Je bent hierbij onderdeel van het Real-Time DevOps team.

Je werkt binnen een Azure omgeving waarin zowel IAAS als PAAS diensten worden afgenomen. Typische ontwikkeltalen die gebruikt zullen worden voor de back end zijn Java en voor de front end Angular. De omgeving wordt in de Azure cloud opnieuw opgebouwd en wordt uitgebreid. Dat wil zeggen dat gedurende de sprints nog architectuurkeuzes gemaakt kunnen worden: op het gebied van bijvoorbeeld database management, API functionaliteit en ingezette Azure functionaliteit.

Functie-eisen

Eisen

- Kandidaat beschikt over een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van ICT/Web-applicaties/GUI

- Kandidaat heeft aantoonbaar 1 jaar ervaring met programmeren in Java

- Kandidaat heeft aantoonbaar 1 jaar ervaring met programmerervaring op het gebied van Web development in Angular, reactJS, Javascript, CSS en HTML5 en API calls

- Kandidaat heeft aantoonbaar kennis en ervaring met het programmeren voor database management systemen, minimaal n een SQL taal, aangevuld met PostGIS

Wensen

- Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en minimaal 1 jaar ervaring met het programmeren van Java

- Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en minimaal 1 jaar ervaring met het programmeren van het front end code in Angular

- Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met testen

- Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en ruime ervaring in applicatie/software ontwikkeling in een (Azure) Cloudomgeving

- Mate waarin de kandidaat bekend is met werken met schaalbare applicaties en geodata

- Mate waarin de kandidaat platformkennis heeft met betrekking tot: Kubernetes, Docker, Virtual Machines en Networking

- Mate waarin de kandidaat bekend is met programmeren en onderdelen van en rollen in het ICT Agile werkproces (scrum, sprints, stand-up, agile, DevOps, CICD, OTAP)