z.s.m.

36 uren per week

Groningen

6 maanden+ 
Deze opdracht is inmiddels gesloten.
Bekijk de actuele opdrachten!

Functie-beschrijving

Organisatie

DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijn de onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe wet-en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijs deelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Achtergrond opdracht:

 • Bestuurlijke / organisatie sensitiviteit en overtuigingskracht
 • Sterke communicatieve vaardigheden op tactisch en strategisch niveau
 • Een netwerker en verbinder
 • Resultaatgericht
 • Omgevingsbewustzijn
 • In staat om belangen te kunnen inschatten en daarin prioriteiten te kunnen stellen
 • Kan goed plannen
 • Is goed in coördineren en informeren

1) Het advies is om zo spoedig mogelijk een Task Force “vervanging PKIoverheid certificaten” in te richten. Deze Task Force moet bestaan uit een coördinerend teamlid en ook uit teamleden die zich momenteel nog met certificaat beheer bezig houden. Deze Task Force dient nauw samen te gaan werken met de projectleider voor de oprichting van het Service Team Certificaten beheer (Manon Groenewold) zodat alle gedane aanpassingen aan PKIoverheid certificaten ook gelijk op de juiste plek terecht gaan komen en het nieuwe team een goede start kan maken.

Aangaande de vervanging van de PKIoverheid certificaten door de Task Force is het belangrijkste advies om een risico analyse uit te voeren in overeenstemming met de aanbeveling in het door het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) opgestelde factsheet. Alle huidige PKI-O certificaten dienen geïnventariseerd te worden en dient een vervangingstraject of een nieuwe contract voor worden opgesteld. Uitgezocht moet worden of er een dedicated overeenkomst met KPN moet komen voor signen van PKIO certificaten.

Ook dient via interne communicatie duidelijk gemaakt te worden wat en hoe een aanvraag- en vervangingsprocedure gaat lopen. Er dient gerapporteerd te worden aan het management van ICT-Services.

Voor 30 november moeten alle tijdelijke certificaten vervangen zijn en moet de implementatie van de nieuwe contracten en/of leveranciers hebben plaatsgevonden. Daarnaast zou het fijn zijn als er op korte termijn een contactpersoon bij KPN gevonden kan worden. De betrokkenen functies zijn: regie/contractmanagement, SO ST Integratie, SO WPD, SO IAT, Certificaatbeheer en vermoedelijk nog een aantal BDO teams.

2) Voor het centraal beheren van certificaten binnen DUO is de wens gebruik te maken van een Certificate Management System. Hiervoor dient de functionele uitvraag worden begeleidt.

3) Binnen ICT Services is het nodig om het inkoopproces en contractmanagement te stroomlijnen en te optimaliseren. Helder krijgen hoe het huidige inkoopproces eruit, IST en SOLL in kaart brengen. En daarna het inregelen van contractmanagement binnen ICT, overzicht creëren en zorgen dat contractafspraken geborgd worden binnen een proces. 

PKIoverheid certificaten spelen een belangrijke rol in de authenticatie van DUO’s dienstverlening. Zonder een geldig certificaat zullen meerdere bedrijfsprocessen hier ernstige hinder van gaan ondervinden. Om dit te voorkomen dient DUO uiterlijk 5 december 2022 alle bestaande PKIoverheid certificaten vervangen te hebben voor alternatieve certificaten. De certificaten spelen een belangrijke rol in de authenticatie van de DUO dienstverlening dus raakt het DUO breed. Normaliter zou het vervangen van deze en overige certificaten onderdeel van het regulier IT-beheer moeten zijn maar op dit moment is het beheer op certificaten binnen DUO nog onvoldoende geborgd. 

Functie-eisen

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar HBO werk- en denkniveau (diploma) 
 • Minimaal 3 jaar ervaring als projectleider met kennis van en ervaring  
 • Ervaring met inkooptrajecten en implementatie van contracten 
 • Prince2 practitioner 

Wensen:

 • IPMA-C certificaat
 • Ervaring met de agile werken
 • Ervaring met het opzetten optimaliseren van interne processen
 • Ervaring met het werken in een keten