z.s.m.

36 uren per week

Apeldoorn

4 maanden+ 
Deze opdracht is inmiddels gesloten.
Bekijk de actuele opdrachten!

Functie-beschrijving

Opdrachtomschrijving:
Binnen STS Ontvangen & Mededelen vinden diverse veranderingen plaats gericht op het versnellen van de voortbrenging. Het opbouwen en doorontwikkelen van het (geautomatiseerd) testen speekt daarin een cruciale rol. Van de gezochte sr. tester wordt gevraagd hier een stuwende kracht te zijn om de gevraagde kwaliteitsimpuls te kunnen geven.

In de context Mededelen vindt momenteel een vernieuwingsslag plaats. Het project Multikanaal Mededelen 2.0 (MKM2.0) heeft als doel om het hart van de huidige procesverwerking- en documentopmaakmodules te vervangen. Het huidige landschap dient vooralsnog de productie te ondersteunen, vanaf volgend jaar zal een lang lopend migratietraject de transitie van het oude naar het nieuwe landschap mogelijk maken.

In dit kader zijn we op zoek naar een ervaren senior tester. Deze zal kennis moeten nemen van het huidige landschap met de daar ontwikkelde testen en ingezette standaard tooling. Het borgen /continueren hiervan valt onder de werkzaamheden. Daarnaast zal op basis hiervan de gevraagde senior tester een actieve bijdrage moeten leveren in het (mede) bepalen van de teststrategie t/m het vormgeven /uitvoeren van de te automatiseren testen. Hierin zal samengewerkt worden met de testers uit he team en de testregiseur binnen O&M. Kortom een uitdagende opdracht waarin gevraagd wordt om van operationeel t/m strategisch niveau te kunnen schakelen.

Er wordt gewerkt volgens de Agile /SCRUM methodiek. We zijn op zoek naar teamplayer met meer dan voldoende kennis en ervaring van het inrichten, opzetten en uitvoeren van testen en geautoamtiseerd testen in een Agile/SCRUM omgeving. Hij /zij is goed in staat om snel kennis op te bouwen, maar vooral ook te delen. Van de senior tester wordt verwacht dat hij de zittende testers meeneemt en opleidt in de nieuwe wijze van testen.


Achtergrond opdracht:
Het applicatiedomein Ontvangen en Mededelen (O&M) omvat alle applicaties die binnenkomende en uitgaandeinformatiestromen (papier én digitaal) van de Belastingdienst verwerken en/of routeren. Populair gezegd is O&M dedigitale postkamer van de bedrijfsprocessen bestaande uit Aangifte, Aanslag, Inning, Gegevens, Douane en Toeslagen.Ten behoeve van de vele informatiestromen is er binnen O&M sprake van informatie-uitwisseling tussen diverse O&M applicaties.


 

Functie-eisen

Eisen:
-Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten native Nederlands kunnen spreken.
-Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden.

-Tmap Next Foundation
-Senior tester met ervaring in testautomatisering (2 jaar)
-Kennis en ervaring met opzetten teststrategie en -aanpak (2 jaar)
-Kennis en ervaring met Agile/SCRUM (2 jaar)

Wensen:
-Testtooling (RobotFramework)
-Naast uistekende kennis van functioneel testen is kennis van en ervaring met performance- en securitytesten zeer welkom
-Kennis van of ervaring met MQ, DB2, Atlassian suite (Jira, Bitbucket, Confluence), Quadient Inspire,
-Ervaring met testen op Windows /SQL server platform,
-Ervaring met testen op Mainframe platform (CCD techniek) is een pré,
-Ervaring als scrummaster is een pré.


Competenties:
Anallyseren, Samenwerken /communiceren, Creativiteit, Coachen/ kennisdelen, Teamplayer