z.s.m.

36 uren per week

Apeldoorn

4 maanden+ 
Deze opdracht is inmiddels gesloten.
Bekijk de actuele opdrachten!

Functie-beschrijving

Achtergrond opdracht

Je komt te werken in een scrumteam in de releasetrain Generiek Portaal binnen de afdeling Interactie Online dat zich focust op de ontwikkeling en in standhouding van interactievoorzieningen. Er zijn raakvlakken met portalen- en formulierenteams binnen Interactie Online. Samen met collega’s werk je aan het hele ontwikkeltraject t.w. refinement van de opdracht, begroten en plannen van taken, ontwikkelen en testen tot en met het demonstreren van de functionaliteit aan de gebruikers. We zoeken een full-stack java developer met ervaring in de ontwikkeling van back-end systemen. Je bent een vraagbaak voor collega’s en deelt waar 

nodig je kennis. Je bent thuis in verschillende frameworks of je kunt je die snel eigen maken. Kennis van Web security en openSAML is belangrijk. Verder ben je bekend met Websphere, Websphere openLiberty, Jenkins, SonarQube, Junit, Maven, IntelliJ, CDI, Angular, REST-services, JSP, EJB 's, GIT/Jira/Confluence, Dinq, Linux, XML/XSD. We werken binnen de scrumteams met Use Case Model, Use Case Specifications, Use Case Realizations en User Stories. Je kunt goed functioneren 

binnen een scrumteam. Van jou als senior ontwikkelaar verwachten we ook:

 • coachen van collega’s;
 • initiatieven nemen; 
 • goed kennis kunnen overdragen;
 • informatiebron voor testers, ontwerpers en collega-ontwikkelaars zijn;
 • meedenken over ontwikkelingen op het gebied van Continuous Delivery en Performance en bijdragen aan de uitwerking en implementatie daarvan.

Bij dit alles heb je natuurlijk oog voor security- en kwaliteitsaspecten.

´╗┐We zoeken een Java-ontwikkelaar omdat een van de Java-ontwikkelaars bij Interactie Online is vertrokken. Interactie Online is een afdeling georganiseerd als een releasetrain met meerdere scrumteams. Om al die teams gecoördineerd te laten werken gebruiken we SAFe. Binnen deze kaders verzorgen de teams de systeemontwikkeling. Per drie maanden is er een PI-event, waarin de planning voor de komende periode van drie maanden wordt opgesteld door en voor alle teams. Die planning wordt opgedeeld in sprints van twee weken. De producten die binnen Interactie Online worden ontwikkeld en onderhouden hebben betrekking op de interactie tussen de samenleving en de Belastingdienst: namelijk de portalen, formulieren en authenticatie & autorisatie voorzieningen voor burgers en bedrijven. Daarnaast verzorgen we de IT-ondersteuning van de Belastingtelefoon.

Functie-eisen

Functie eisen

 • OCA en OCP of vergelijkbare certificaten
 • HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met Java EE

Wensen

 • Kennis van GIT/Jira/Confluence, dinq, Linux, MQ, XML/XSD;
 • Kennis van en liefst ook werkervaring met SAFe; 
 • Kennis van software beveiligingseisen en enige ervaring met het oplossen van security problemen.
 • Werkervaring met Websphere, Jenkins, SonarQube, Junit, Maven, IntelliJ, CDI, Angular, EJB's (geef duidelijk in het CV aan met welk van deze onderdelen de kandidaat ervaring heeft opgedaan) 
 • Bekend met Use Case Model, Use Case Specifications, Use Case Realizations en User Stories;
 • We werken in een scaled Agile omgeving met SAFe en we willen in onze voortbrenging doorgroeien richting Continuous Delivery en versnellen en verbeteren. We stellen het op prijs als je daarin wilt meedenken.

Competenties

 • Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen (zowel schriftelijk als mondeling);
 • Je bent resultaatgericht;
 • Je bent proactief;
 • Je bent productief met scherp oog voor kwaliteit;
 • Je hebt overtuigingskracht;