z.s.m.

36 uren per week

Groningen

1 jaar+ 
Lijkt deze opdracht jou wel wat? En vind je dat jij dé geschikte kandidaat bent voor deze functie? Schrijf je dan nu in op deze opdracht.
Inschrijven

Functie-beschrijving

Opdrachtomschrijving
ODC-Noord zoekt een projectleider voor verschillende trajecten. Het gaat om infrastructurele projecten, die vervolgens Rijksbreed worden ingezet.
De projectleider is aanspreekpunt voor de collega projectleiders en interne stakeholders. Hij/zij zorgt voor de bewaking van de tijdslijnen en rapporteert daarover aan de overall verantwoordelijk product manager.
De belangrijkste opdrachten zullen zich richten op het realiseren van infrastructuur componenten. Nieuwe oplossingen waarvoor zowel interne afstemming met techneuten als afstemming met de klanten van ODC0Noord.

De projectleider kan ook op andere opdrachten worden ingezet. Welke dat zijn is afhankelijk van de portfolio, de inhoud daarvan wordt per kwartaal bepaald. Vaak gaat het om grotere (interne) trajecten of opdrachten die meer aandacht, afstemming en coördinatie nodig hebben.
De projectleider moet gemakkelijk kunnen schakelen tussen gesprekken met engineers en gesprekken met het management. Daarvoor is het nodig dat hij/zij de informatie vanuit de teams begrijpt en in de juiste context kan plaatsen. En vervolgens naar beide kanten een goede vertaling kan maken en de juiste vragen kan stellen. Daarnaast is het belangrijk dat de projectleider de klantkant goed kan managen.
Van de projectleider wordt een zekere stevigheid verwacht, politiek/bestuurlijke vaardigheden, creativiteit en een open/flexibele houding
t.a.v. het werk wat moet gebeuren.

Taken en verantwoordelijkheden Coördineren van de werkzaamheden binnen ODC-Noord Afstemming met de afnemende partij over de te leveren dienst Samenwerken met de betrokken productmanager Rapporteren aan de manager ODC-ICT Waar nodig beslisnotities opstellen en voorleggen aan het management Projecthygiëne op orde (bijvoorbeeld: Planningen inzichtelijk maken en sturen op de nakoming, risico’s inzichtelijk maken en bewaken e.d.)

Achtergrond opdracht
De opdrachten van ODC-Noord zijn gesitueerd in een sterk infrastructureel gerelateerde ICT omgeving. ODC-Noord levert diensten aan verschillende externe overheidsorganisaties. Voor grote opdrachten of opdrachten met een grote externe component schakelt ODC-Noord projectleiders in om dat proces goed te begeleiden. De projectleiders moeten dus behalve met de teams in de interne organisatie ook met externe klanten kunnen schakelen die soms andere belangen en een andere focus hebben. Dat eist scherpte op het grensvlak met die externe partijen en een zakelijke instelling.

Functie-eisen

Eisen
Prince2 practioner
HBO werk- en denkniveau (diploma) (3 jaar)
Ervaren projectleider met kennis van agile werken en ervaring met het werken in een agile omgeving (5 jaar)
Ervaring met het werken met externe afnemers (3 jaar)
Ervaring met ICT-Infra projecten (3 jaar)

 

Wensen
IPMA-C gecertificeerd (pré) Ervaring met het schrijven van (beslis) notities (pré) Ervaring met het werken in complexe en politieke omgevingen (pré) Werkervaring binnen de rijksoverheid (pré)

Competenties
Resultaatgericht Inspirerend en enthousiasmerend Sterke communicatieve vaardigheden op tactisch niveau Plannen en organiseren Organisatiesensitief Open/ flexibele houding Gestructureerd Bestuurlijke / organisatie sensitiviteit en overtuigingskracht