ICT-dienstverlening is een groeimarkt (Rabobank)

Voor de korte termijn zijn onze verwachtingen positief. De huidige groei van de gehele ICT-sector van 3% blijft gehandhaafd. Ook voor de langere termijn zijn onze verwachtingen positief, ingegeven door de ingezette digitalisering en het gunstige economische klimaat.

Digitale transformatie in vrijwel alle Nederlandse bedrijfstakken zorgt voor een toenemende vraag naar, en meer aanbod van ICT-dienstverlening. De concurrentie neemt toe doordat het aantal aanbieders sneller stijgt dan de vraag.

Uitdagingen voor de branche liggen vooral op het gebied van:

  • het aantrekken van gekwalificeerd personeel
  • verlaging van energieverbruik
  • het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van cybersecurity en privacy
  • (financieren van) groei

 

Door de digitale transformatie stijgen de ICT-investeringen in veel sectoren en neemt de vraag naar ICT-dienstverlening toe. Deze groei van de vraag naar ICT-dienstverlening heeft echter een ongecontroleerd karakter. Niet alle bedrijven binnen de ICT-dienstverlening zijn in staat van de groei te profiteren (zie Figuur 1).

figuur1 ICT investeringen in Nederland