Persoonlijk contact

FullRed vindt het erg belangrijk om te weten wat de behoeften zijn die opdrachtgevers hebben ten aanzien van de inzet van extern personeel.  Onze accountmanager zal hiertoe zoveel als mogelijk contacten met uw organisatie onderhouden.

Professionals

FullRed beschikt over junior, medior, maar ook over senior ICT-professionals. FullRed heeft eigen personeel, maar zoekt waar nodig ook zeker de samenwerking met zeer capabele zelfstandig ondernemers (onze flexibele schil), waarmee we een duurzame en jarenlange relatie hebben opgebouwd. FullRed voorziet in die behoefte en kan daardoor als uiterst betrouwbare partner voor opdrachtgevers optreden. 

We nodigen U van harte uit om referenties van onze professionals bij ons op te vragen. Wij kunnen genoegzaam melden dat onze opdrachtgevers zich nooit zorgen hoeven te maken over de deskundigheid van via ons ingehuurde professionals. Door de kennis van zowel opdrachtgever als professional zal veel aandacht worden besteed aan de persoonlijke en communicatieve vaardigheden die passen bij de opdracht. Juist die combinatie van deskundigheid, communicatieve en sociale vaardigheden resulteren in een perfecte match!

Matching

Wat FullRed daarbij uniek maakt is dat wij géén software gebruiken om deze match tot stand te brengen. Noem ons "old fashioned", maar wij vinden dat de juiste match alleen gemaakt kan worden door persoonlijk contact met onze professionals en het handmatig doornemen van de CV's. Dat is misschien veel werk en soms inefficiënt, maar dat is DE ENIGE MANIER om de juiste kandidaat te kunnen selecteren.