FullRed is een organisatie waar de professional centraal staat. Het is ons doel om ervoor te zorgen dat onze specialisten de meest uitdagende opdrachten krijgen bij een van onze opdrachtgevers. Onze professionals moeten zich kunnen ontwikkelen, opdat ze een maximale bijdrage kunnen leveren aan de projecten van onze opdrachtgevers. Naast het detacheren van onze eigen medewerkers helpen wij ook graag bij het bemiddelen van zelfstandigen tegen een beloning die is afgestemd op de ervaring en de technische vaardigheden van de zelfstandige. Bij FullRed is alles erop gericht om een goed projectresultaat neer te zetten, maar bovendien een goede en duurzame relatie op te bouwen met zowel de professional als ook met onze opdrachtgevers.

Persoonlijk

Als een opdrachtgever op zoek is naar een professional, dan zullen de technische vaardigheden heel belangrijk zijn. Maar daarnaast gaat het ook in belangrijke mate om de persoonlijke eigenschappen en communicatieve vaardigheden. En als laatste, en niet onbelangrijk, de ervaring die de professional heeft opgebouwd op zijn of haar vakgebied.
Voor FullRed is het persoonlijke contact met zowel de professional als ook de opdrachtgever zeer belangrijk. FullRed kent haar professionals erg goed en kan daardoor een betere match maken. Bij het matchen wordt niet alleen gekeken naar de technische vaardigheden die voor de opdracht nodig zijn, maar ook naar de organisatie en de cultuur van de opdrachtgever.

Professionals

FullRed beschikt over professionals met uiteenlopende vaardigheden en ervaring in het vakgebied. Dat betekent voor de opdrachtgever dat men ervan uit mag gaan dat onze professionals garant staan voor kwaliteit en vakbekwaamheid en dat ze meer dan geschikt zijn voor de opdracht. Met zowel onze interim professionals als ook met onze opdrachtgevers bouwen we aan continuïteit, passende opdrachten en kwalitatief hoogwaardige (project)resultaten.

Eerlijk en transparant

Een professional die via FullRed bij een opdrachtgever een tijdelijke opdracht uitvoert, weet van tevoren welke tarieven gehanteerd worden. De opdrachtgever die via FullRed een professional inhuurt, weet van tevoren dat er een intensieve en volledige matching heeft plaatsgevonden en dat de professional vrijwel meteen inzetbaar is.
Heldere, duidelijke afspraken: zowel met de professional als ook met de Opdrachtgever.

Dat is nu precies waar FullRed voor staat en waar we ons hard voor maken!