FullRed into padel!

Onze medewerkers en directie hebben zich de laatste maanden gestort op het padellen..... en we zijn laaiend enthousiast!

We spelen nu elke week, FullRed stelt de banen en materiaal beschikbaar, omdat wij (en niet alleen wij maar ook onze medewerkers) het belangrijk vinden om fit en gezond te blijven!