dinsdag 2 januari 2024
36 uur per week
Odijk
1 jaar+ 
Deze opdracht is inmiddels gesloten.
Bekijk de actuele opdrachten!

Opdrachtomschrijving

Opdracht omschrijving

Bij de politie ontwikkel je als senior .NET CORE developer robuuste applicaties onder architectuur, die het werk van onze agenten (zowel op straat als in de opsporing) makkelijker en beter maken. Zo is er de moderne voorziening BVID (Basis

Voorziening IDentificatie) voor de registratie en verificatie van persoonsgegevens (verdachten, maar ook nieuw binnenkomende vreemdelingen) met documenten, vingerafdrukken en foto’s.

De Senior Developer is de T-shape expert van het Devops-team (scrum) dat zich bezig houdt met het (door)ontwikkelen van de BVID. Stelt zijn/haar expertise ten dienste van het team en is ook in staat andere taken binnen voor het team uit te voeren. 

Doelstelling

De Senior Developer levert een bijdrage aan het (door)ontwikkelen van de applicatie en zorgt voor kennisoverdracht aan de andere teamleden. Geeft invulling aan de ontwikkel-capaciteit van het DevOps-team dat onderhoud en doorontwikkeling van de applicatie realiseert.

De uit te voeren werkzaamheden vallen binnen het onderhoud en de functionele doorontwikkeling voor de applicatie BVID-2. Dit betreft zowel het aanbrengen van enkele technische verbeteringen alsook nieuwe functionele behoeften, deels vanuit veranderende (Europese) wetgeving.

Te behalen resultaat: de BVID heeft 2 versies heeft draaien, namelijk BVID 2 en BVID3. De kandidaat zet zijn/haar expertise in, zodat we afscheid kunnen nemen van BVID 2 en met de nieuwe technologie (BVID3) het team weer toekomstbestendig kan zijn en aan de hand van microservices en containerisatie goed kunnen draaien. Dit alles binnen de gestelde opdrachttermijn.

Na het behalen van dit resultaat zal er bekeken worden of de opdracht verlengd dient te worden, als dit het geval is zal er een nieuw te behalen resultaat bepaald worden.

Verantwoordelijkheden

Als expert mede verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten van het DevOps-team. Er wordt bijgedragen aan de verantwoordelijkheden van het team met name op het gebied van de software architectuur van de voorziening.

Contacten

Als DevOps'er heb je contact met teamleden, de Product Owner, de Scrum Master, andere DevOps-team leden in de keten en mogelijke toeleveranciers en andere stakeholders

Eisen/wensen

Opleiding

  • Een afgeronde erkende en volwaardige MBO opleiding, (diploma) bij voorkeur Informatica of gelijkwaardig.
  • Aangevuld met (voor de functie relevante) opleidingen die aansluiten op de gevraagde werkervaring.

Professionele kennis en werkervaring

  • Aantoonbare werkervaring met .NET CORE Development bij grote organisaties (> 1.000 medewerkers).
  • Aantoonbare werkervaring (must) met (web) technologieën en tools zoals ASP.NET core, WebAPI, IOC - Dependency Injection, Entity Framework, MS SQL, Visual Studio, Javascript, HTML en CSS.
  • Aantoonbare werkervaring met GIT e/o CI/CD Jenkins & XLDeploy e/o microservices e/o orkestratie tooling e/o API management.

Competenties

Integriteit; Geeft invulling aan het werk, op een manier die in overeenstemming is met maatschappelijke waarden en normen, die relevant zijn voor de politie.

Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens;

Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

Coachen; Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.

Netwerkvaardigheid; Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

Overtuigingskracht; Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.   

Systeemdenken; Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.