maandag 15 januari 2024
36 uur per week
Utrecht
1 jaar+ 
Deze opdracht is inmiddels gesloten.
Bekijk de actuele opdrachten!

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving
De CDO van JenV legt primair de focus op het vormgeven van gegevensdelings- en gegevenstyperingsbeleid. Dit komt voort uit de behoefte om data op een efficiënte en transparante wijze over de diverse onderdelen van het ministerie met elkaar te kunnen delen. Hiervoor is het essentieel dat er sprake is van eenheid van taal wanneer wordt gesproken over data. De CDO heeft om die reden de ambitie om van gegevensdeling een organisatorische vaardigheid te maken. JenV brede standaarden voor het definiëren van metadata worden vastgelegd in het JenV Afsprakenstelsel Gegevens (JAG). De metadata zelf wordt op een systematische manier opgenomen in een Gegevensboekhouding (Data Administratie of Data Catalog). Vanuit het programma helpen we door het realiseren van deze gegevensboekhouding, in nauwe samenwerking en onder functionele aansturing van de JenV CDO. Het voornemen is de Gegevensboekhouding geleidelijk per functionaliteit te ontwikkelen. Met behulp van prototypes en Proof-of-Concepts realiseren we een 'show-and-tell' voor verschillende stakeholders.

Tevens toetsen we hiermee de technische richting voor de uiteindelijke oplossing van de Gegevensboekhouding. Als Front-end Developer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van responsieve en intuïtieve gebruikersinterfaces met behulp van Angular. Je implementeert de SOLID principes en best practices om hoogwaardige, herbruikbare en onderhoudbare code te schrijven. Je werkt nauw samen met cross-functionele teams zoals de Team-lead, Back-end developers en product team om technische vereisten te begrijpen en elegante technische oplossingen te bieden. Je bent uitstekend in staat om wireframes en ontwerpen om te zetten in goed functionerende en pixel perfect webpagina's. Integreren van API's en services om naadloze gebruikerservaringen te creëren. Daarnaast denk je in brede zin mee met het team aan de inrichting van de Gegevensboekhouding die aansluit bij het JenV Afsprakenstelsel Gegevens. JenV staat aan het begin van deze ontwikkeling - daarom zoeken we een ervaren developer die vanaf de start snel zelfstandig kan meekomen in een snel veranderende, complexe omgeving. Zelf uitstekende code schrijft, documenteert en test d.m.v. unittest, maar ook goed is in het beoordelen van code geschreven door anderen. Passend bij deze fase is ook een goede communicatieve vaardigheid en een pro-actieve en oplossingsgerichte positieve werkhouding. Tot slot moet je in staat zijn flexibel mee te bewegen met keuzes die gaandeweg op basis van opgedane ervaring gemaakt zullen worden. Omdat we nieuwe software opbouwen

Achtergrond opdracht
Beschrijving directie/dienst/afdeling: Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan 'Open op Orde' aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken.
Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken. Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een programmateam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en coördinerende rollen. Deze aanvraag vloeit hier uit voort.

Eisen/wensen

Eisen

 • HBO niveau
 • Minimaal vijf jaar aantoonbare en bewezen ervaring als Front-end Developer in een professionele en complexe omgeving (dit staat duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering)
 • Minimaal vijf jaar aantoonbare en bewezen ervaring met Front-end Developer tooling en technologien zoals bij de eisen opgesomd (dit staat duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering)
 • Minimaal drie jaar aantoonbare en bewezen ervaring met Angular en Typescript (dit staat duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering)
 • De kandidaat scoort minimaal een voldoende op het ingeleverde assessment om in aanmerking te komen voor gunning (Hiervoor wordt voorafgaand aan het gesprek een kort assesment toegestuurd met het verzoek deze voor het gesprek terug te sturen)

Wensen

 • De kandidaat heeft aantoonbare en bewezen kennis/ervaring als Front-end Developer (omschrijf dit duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering)
 • De kandidaat heeft aantoonbare en bewezen ervaring met het opstellen van een gedegen front- end architectuur. (omschrijf dit duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering)
 • De kandidaat heeft aantoonbaar en bewezen ervaring met tools en technologien, zoals JavaScript (ES5 of hoger), HTML5 gerelateerde technologieen, Angular, Typescript, Bootstrap, SASS/LESS, NodeJS, NPM pakkettools, SPA, module loaders webpack/systemjs (omschrijf dit duidelijk en onderbouwd beschreven in het cv middels opsomming of arcering)
 • Beoordeling van assessment, welke in voorbereiding op het gesprek wordt toegezonden.

Competenties

 • Analyseren
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling