z.s.m.
36 uur per week
Zwolle
6 maanden+ 
Lijkt deze opdracht jou wat? En vind je dat jij dé geschikte kandidaat bent voor deze functie? Neem dan nu contact met ons op!
Neem contact op!

Opdrachtomschrijving

Over de organisatie

Kansen voor Nederland, kansen voor jou. Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen! Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies. Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op. Klik hieronder voor het bekijken van de video van RVO. 

Over deze opdracht

Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een profesioneel Scrum Master voor werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling van het Uitvoeringsplatform UP nationaal (UPNL). UPNL is een applicatie ter ondersteuning van de uitvoering van (subsidie- )regelingen in het nationale domein en is gebaseerd op zaakgericht werken. 

In de afgelopen jaren is gewerkt aan het ontwikkelen van een applicatie voor het ondersteunen van opgavegericht werken op basis van Blueriq technologie. Daarmee zijn inmiddels meer dan 100 regelingen in productie genomen. Daarnaast zijn er diverse ondersteunende koppelingen ontwikkeld die onder andere het berichtenverkeer en het geautomatiseerd afhandelen van verplichtingen in de financiële administratie met het UPNL platform verbinden en ondersteunen. Dat is in lijn met het concept om met de inregelmodule nieuwe regelingen te kunnen configureren (ook wel: inregelen). Parallel vindt de ontwikkeling plaats van het UPNL-WBSO deel. Dit betreft een regeling specifiek uitvoeringsplatform met gebruik van dezelfde tooling (Blueriq). 

De ontwikkeling van UPNL vindt plaats in scrum teams. RVO is op zoek naar een senior scrum master die verantwoordelijk wordt voor de aansturing van een of meerdere teams en die de teams naar een hoger kwaliteitsniveau van Agile werken krijgt. De werkzaamheden omvatten onder andere: 

 • Bevorderen van de professionele werkwijze en zelfsturendheid van het scrum team, het stimuleren van een Agile minset en daarmee het team naar een hoger niveau van Agile werken krijgen; 
 • Leiding geven aan het scrum team die de ontwikkeling van het UPNL platform realiseert. Daarbij toepassen van bestaande technieken en vaardigheden in een specifieke werkwijze die aansluit bij de overall doelstelling;
 • Aanbrengen van focus in de teams op productiviteit en kwaliteit van datgene wat in de sprints wordt opgeleverd. 

Achtergrond opdracht

RVO heeft de applicatie UPNL ontwikkeld als nieuw basisplatform voor zaakgericht werken bij de uitvoering van haar uitvoeringsprocessen. Op het platform zijn inmiddels meer dan 40 regelingen in productie genomen. Parallel hieraan vindt de ontwikkeling plaats van het WBSO deel en een loket voor hoog-volume regelingen op basis van dezelfde Blueriq technologie. De komende periode wil RVO de applicaties verder ontwikkelen met de ambitie om meer regelingen naar productie te brengen. 

Achtergrond opdracht

RVO heeft de applicatie UPNL ontwikkeld als nieuw basisplatform voor zaakgericht werken bij de uitvoering van haar uitvoeringsprocessen. Op het

platform zijn inmiddels meer dan 40 regelingen in productie genomen. Parallel hieraan vindt de ontwikkeling plaats van het WBSO deel en een

loket voor hoog-volume regelingen op basis van dezelfde Blueriq technologie. De komende periode wil RVO de applicaties verder ontwikkelen met

de ambitie om meer regelingen naar productie te brengen.

Eisen/wensen

Functie eisen

 • Minimaal Certified professional Scrum Master I, of certified Scrum Master
 • Minimaal 5 jaar Full-time scrummaster ervaring in een grootschalige (SAFe) omgeving met meerdere teams en stakeholders
 • HBO (+) opleiding

Wensen

 • Scaled Agile Framework, Scaled Agile / SAFe Agilist certified

Competenties

 • Motiverend; enthousiasmerend; en inspirerend; zorgt dat iedereen in het team focus houdt op het doel
 • Zorgt dat het team naar een hoger niveau van Agile werken worden getild
 • Zichtbaar is met aandacht voor dagelijkse gang van zaken
 • Teamleden bijspijkeren en coachen in kennis van Agile en scrum
 • Focus op leveren van kwaliteit in het team, en daarmee de belangen van het team vertegenwoordigt
 • Die realistische en pragmatisch te werk gaat
 • Open in communicatie, die naar teams luistert zonder gewoon te doen wat ze zeggen / willen
 • Die helpt knopen door te hakken, duidelijkheid schept in discussies / meetings (en daarin ook streng afkappen, bijsturen en timeboxen)