z.s.m.
36 uur per week
Groningen
8 maanden+ 
Deze opdracht is inmiddels gesloten.
Bekijk de actuele opdrachten!

Opdrachtomschrijving

Over de organisatie

DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijn de onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe wet-en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijs deelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Over deze opdracht

Het in een multidisciplinair team ontwikkelen van informatieproducten. Deze worden primair gebouwd in SAP Business Objects (XI 4.2/4.3), maar voor adhoc-vragen worden ook SQL-statements en bevragingen op SAP ECC (toekomstig SAP4HANA) als realisatievormen gebruikt. 

Binnen het multidisciplinaire team vervult deze opdracht in het bijzonder het adviseren op prioriteiten van de DWH-backlog richting product owner; het ophelderen van diffuse klantvragen, veelal van juristen en beleidsadviseurs, voor rapportages; het ophalen van business rules; verduidelijken en ontwikkelen van definities; en het waarborgen van datakwaliteit. 

Achtergrond opdracht

Voor het BI-domein Inburgering is behoefte aan extra personele capaciteit voor het continueren en doorontwikkelen van de dienstverlening naar de organisatie en haar opdrachtgevers. De focus ligt in deze uitvraag op het verbeteren van de eenduidigheid in de informatievraag en de set met informatieproducten. In dit BI-domein spelen daarbij meerdere vraagstukken op het vlak van definities en (bron)datakwaliteit. Van de kandidaat wordt gevraagd hierin het voortouw te nemen. Verbindend, maar voortvarend. Voor deze opdracht wordt van de kandidaat verwacht minimaal twee dagen per week op kantoor in Groningen aanwezig te zijn. Sporadisch zijn reizen naar de opdrachtgever van Inburgering in Den Haag noodzakelijk. 

Eisen/wensen

Functie eisen

 • Minimaal 4 jaar ervaring in datawarehousing en het ontwikkelen van BI-systemen 
 • Minimaal 4 jaar ervaring met dashboarding en rapportage tooling, zoals SAP Business Objects BO
 • Minimaal 2 jaar kennis met Agile-werken (bij voorkeur SCRUM en/of DEVOPS
 • Minimaal 3 jaar ervaring bij complexe overheidsorganisaties of complexe publieke instellingen (bijv. ziekenhuizen)

Wensen

 • Kennis van en ervaring met Jira
 • Kennis van en ervaring met Datakwaliteitsprocessen
 • Kennis van en ervaring met SQL-statements
 • Verbeteren van datakwaliteit
 • Zelfstandig datamodel van bronapplicatie doorgronden
 • Zelfstandig informatie inwinnen
 • Advies leveren bij technische keuzes
 • Ervaring met werken in projecten binnen complexe organisaties.

Competenties

 • Uitstekende gesprekspartner met opdrachtgevers, gebruikers en collega's en sociaal in omgang
 • Communicatief vaardig en zelfstandig
 • Multidisciplinair
 • Kritisch op eigen functioneren en het functioneren van het team.
 • Adaptief vermogen