De voordelen van Scrum hoeven niet alleen van toepassing te worden verklaard op systeemontwikkeling (Development), maar kunnen ook toegepast worden ten aanzien van beheer en onderhoud. Van oudsher waren de laatste taakgebieden toebedeeld aan andere organisatieonderdelen met specifieke kennis, kunde en bevoegdheden. 

Bij de DevOps benadering worden ook deze beheer- en onderhoudsactiviteiten ondergebracht binnen Scrum en dus werken systeemontwikkeling (Development) en beheer en onderhoud (Operations) naast en door elkaar.
 
DevOps levert dus ook voor Operations dezelfde voordelen, doordat de werkzaamheden ook volgens het Scrum framework worden opgepakt. Binnen DevOps teams moeten ontwikkelaars (Developers) dus niet alleen multi-inzetbaar (T-Shaped, i.e. Ontwerper, Tester en Developer) zijn, maar ook inzetbaar kunnen zijn om bijv. incidenten die vanuit beheer en onderhoud (Operations) aan de orde kunnen komen kunnen oplossen. Developers dienen dus meerdere doelen en dienen te kunnen omgaan met verschillende bevoegdheden over de volledige ontwikkelstraat (DTAP).  Dit betekent dus dat ze kunnen functioneren ten behoeve van Development, Test, Acceptatie, maar ook in dienst van de Productie omgeving. Vooral dit laatste vraagt om toewijding en discipline. Men kan zich voorstellen dat product owners inzien dat de operatie over het algemeen voorgaat op de ontwikkelactiviteiten, waardoor ook het stellen van prioriteiten tussen enerzijds development en anderzijds operations tot het uitdagende takenpakket van product owners toebehoren.