Scrum is een Agile framework dat kan worden ingezet om met een team op een effectieve en flexibele manier software te ontwikkelen. Software wordt incrementeel ontwikkeld in zogenaamde sprints (tijdsperiode) van 2 tot 4 weken. De software die wordt ontwikkeld moet waarde toevoegen voor de klant en in tegenstelling tot een vooropgezette planning en van tevoren bedachte uitkomsten of producten kan de klant samen met het team bijsturen tijdens de ontwikkeling van op te leveren software. 

Het voordeel van scrum is dat de klant opgeleverde producten krijgt die voldoen aan de behoeften en kwaliteitseisen. Bovendien kan de software goedkoper en sneller worden opgeleverd.

Samengevat kunnen de volgende voordelen worden onderkend:
•    Scrum verhoogt de effectiviteit;
•    Scrum levert een hogere toegevoegde waarde (klantwaarde);
•    Scrum zorgt ervoor dat je iedere 2-4 weken incrementeel software kan opleveren; 
•    Scrum vergroot het inzicht in de voortgang van het project; 
•    Scrum zorgt dat er wordt gedaan wat nodig/gewenst is en draagt hierdoor bij aan focus.